Stadsbyggnadsdagen i Alby 2015

Stort tack till alla 150 besökare på årets stadsbyggnadsdag fredagen den 25 september 2015 med temat ”Botkyrkas offentliga rum”. Här presenteras ett antal vimmelbilder från dagen på Loftet, Subtopia. Väl mött nästa gång!

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande inledde dagen.

Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande inledde dagen.

Felix König, sakkunnig på Kulturdepartementet lyssnar på Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.

Felix König, sakkunnig på Kulturdepartementet lyssnar på Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.

150 deltagare på Botkyrka kommuns stadsbyggnadsdag.

150 deltagare på Botkyrka kommuns stadsbyggnadsdag.

Samtal på scenen med Mattias Tegeford, Mitt Alby, Håkan Norberg, Kungsvåningen, Einar Janson, Titania och Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen. Moderator: Ann Sofie Bäck, Botkyrka kommun

Samtal på scenen med Mattias Tegeford, Mitt Alby, Håkan Norberg, Kungsvåningen, Einar Janson, Titania och Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen. Moderator: Ann Sofie Bäck, Botkyrka kommun

Vimmelbild
Mingel och utställning. Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun och Gabriel Melki, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Mingel och utställning. Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun och Gabriel Melki, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Jörgen Skagerdahl, chef tekniska förvaltningen och Heidi Pintamo, utvecklingsledare på kommunledningsförvaltningen.

Jörgen Skagerdahl, chef tekniska förvaltningen och Heidi Pintamo, utvecklingsledare på kommunledningsförvaltningen.

Modellen över Tingstorget, Alby.

Modellen över Tingstorget, Alby.

Atelier Slice arrangerade workshop.

Atelier Slice arrangerade workshop.

Samtal på scenen. Möjligheter och mötesplatser i förstaden.

Samtal på scenen. Möjligheter och mötesplatser i förstaden. Tor Lindstrand, KTH Arkitekturskolan, Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun och Jan Åman, Atelier Slice. Moderator: Ann Sofie Bäck, Botkyrka kommun

Loftet, Subtopia.

Loftet, Subtopia.

Tårta för att fira miljonprogrammet 50 år!

Tårta för att fira miljonprogrammet 50 år!

Anna Anderberg, näringslivschef och Charlotte Rickardsson, planchef.

Anna Anderberg, näringslivschef och Charlotte Rickardsson, planchef.

vimmelbild

Program

08.00 Välkomna till Subtopia och Loftet
Incheckning med kaffe och macka

08.30 Välkomna till Botkyrka kommuns stadsbyggnadsdag
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

08.45 Dagens konferencier presenterar förmiddagens program, talare och aktiviteter
Per-Anders Framgård, utvecklingschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun

09.00 Identitet – kultur – arkitektur: Statens konstråds arbete med konstnärlig gestaltning av miljonprogrammets gemensamma platser
Felix König, sakkunnig hos Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kunkhe, kulturdepartementet
Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd

09.30 Samtal på scenen: Nu bygger vi nya bostäder i Botkyrka kommun
Mattias Tegeford, Mitt Alby
Einar Janson, Titania
Ulf Viktorsson, Botkyrkabyggen
Martin Sundquist, Kungsvåningen
Moderator: Ann Sofie Bäck, Botkyrka kommun

10.00 Utställning om projekt på gång i Botkyrka kommun, kaffe och mingel
15 aktuella utvecklingsprojekt presenteras av projektledare och entreprenörer.
Workshop med Atelier Slice i Danssalen
Var med på workshopen ”Atelier Botkyrka” om hur Botkyrkas kulturkluster kan utveckla framtidens stad.
Workshopen leds av Jan Åman och Tomas Rittsel, Atelier Slice i samarbete med White arkitekter med flera.

11.15 Samtal på scenen: Möjligheter och mötesplatser i förstaden
Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun
Jan Åman, Atelier Slice
Tor Lindstrand, KTH Arkitekturskolan
Moderator: Ann Sofie Bäck, Botkyrka kommun

11.45 Presentation av de kommande markanvisningstävlingarna i Alby
Per-Anders Framgård, utvecklingschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun

12.20 Presentation av Idea Camp 2015 med temat "Build the city"
Karin Lekberg, chef Subtopia

12.30 Lunch och avslutande mingel

13.30 Välkomna till Hangaren och utställningen ”Build the city”
Vandra runt bland de 50 idéerna, möt idéskaparna, skaka hand med nya samarbetspartner, inspirera andra och låt dig själv inspireras och lära nytt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga