Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Varför vill vi utveckla området?

Kartan visar huvuddragen med stråk, kopplingar och platser i programmet för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov från 2011.

Kartan visar huvuddragen med stråk, kopplingar och platser i programmet för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov från 2011.

Botkyrka kommuns vision är att Södra porten ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm.

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov". I programmet vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag och att en ny Hågelbyled får plats i utkanten av Eriksberg med en ny trafikplats som ansluter till E4/E20 öster om Botkyrka kyrka.

Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt till precis vid E4 och E20. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Botkyrka Södra porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning.

Södra porten är en del av ett större område som är ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS. Läs mer om RUFS under relaterade länkar.

Målet för Södra porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Bo & bygga