Stäng meddelande

Stockholm skicenter i Botkyrka

Nu utreds möjligheterna för en skidanläggning i Lida. Stockholm skicenter ska erbjuda och tillgängliggöra längdskidåkning i världsklass. På riktig snö – året runt.

Skidåkare i Stockholms skicenter

År 2007 föddes idén om en skidtunnel på Lida Friluftsgård och sedan dess har arbetet med att förverkliga Stockholm skicenter fortsatt. Målet är att skidanläggningen blir ett ekonomiskt hållbart projekt, och trots mot- och medgångar i projektet, ser kommunen fortsatt positivt på ett förverkligande av en skidtunnel i Lida.

I mars 2015 kom den externa analys av ekonomin som beställts av en extern konsult. Analysen har gett kommunen mer utförliga ekonomiska beslutsunderlag för hur projektet med skidtunneln ska fortskrida.

Projektet utvärderas just nu för att se över vilket engagemang som kommunen är beredda att ta i ett förverkligande av skidtunneln. Bland annat görs fördjupade kassaflödesanalyser samtidigt som marknaden ständigt bevakas. Bland annat tittar man specifikt på liknande initiativ för att se vilka lärdomar som kan dras.

Bakgrund Stockholm skicenter - längdskidåkning i i världsklass

Stockholm skicenter ska erbjuda längdskidåkning inomhus mot betalning för alla året runt oavsett naturlig tillgång på snö. Det ska bli en plats för alla oavsett - om du är elitåkare, motionär eller nybörjare.

Med Stockholm skicenter kommer potentiella samhällsvinster för kommunen. Lida som friluftsområde har en stor utvecklingspotential och är en stor upplevelsesatsning med fokus på folkhälsa och sport. Genom att utveckla Lida som besöksmål med fokus på friluftslivet ger det folkhälsovinster året runt.

Stockholm skicenter, med sitt attraktiva läge bidrar till upplevelsenäringen i hela Sverige. Det är en snö-, idrotts-, och friluftsattraktion utöver det vanliga. Med denna utveckling skapas även fler arbetstillfällen. Skidtunneln kommer att komplettera det som idag finns på Lida Friluftsgård.

Idag finns på Lida Friluftsområde 35 kilometer preparerade skidspår som lockar uppemot tiotusen skidåkare under de bästa vinterdagarna. Inom en radie på 18 mil runtomkring har Sthlm Skicenter ett upptagningsområde på 2,5 miljoner invånare och Stockholm är dessutom det distrikt som har flest Vasaloppsåkare i Sverige.

Bakgrund

 • 2007 – Idén om att utveckla Lida området med en skidtunnel föds.
 • 2007 – Samarbete med svenska skidförbundet inleds.
 • 2008 – Det beslutas i kommunstyrelsen om att genomföra en förstudie med inriktning mot energiförsörjning och varumärkesstrategi.
 • 2008-2009 – Kommunen gör studiebesök vid sex olika skidanläggningar i Sverige och Finland.
 • 2010-2011 – Projektförutsättningar tas fram i samarbete med Åre Östersunds Peak Innovation, som är specialister på vintersport.
 • 2010-2013 – Under dessa tre år görs följande utredningar: miljökonsekvensbeskrivning, geofysisk, geohydrologisk, naturinventering, marknadsanalys, energianalys, klimatprognos samt omvärldsanalys av befintliga skidtunnlar i andra länder inklusive Torsby.
 • 2010 – Dialog förs med intressenter om att utveckla Stockholm SkiCenter.
 • 2011 – En marknadsanalys genomförs med utgångspunkt att fråga Vasaloppsåkare i länet om vad de har för intresse, behov och betalningsvilja med mera av en skidtunnel i Lida.
 • 2012 – Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra en upphandling.
 • 2013 – I juni startar upphandlingen och tre kvalificerade intressenter väljs ut. Under hösten pågår det en konkurrenspräglad dialog med utvalda intressenter.
 • 2014 – Under våren 2014 inkom slutliga anbud från utvalda intressenterna. Kommunen avbryter sedan upphandlingen och ger istället kommunens tjänstemän i uppdrag att utföra en extern oberoende analys för en bedömning av ekonomin för att driva Stockholm skicenter.
 • 2015 – I mars inkom den oberoende analysen som gjorts av en extern konsult.
 • 2016 –​ Utredning påbörjas för att undersöka hur stort engagemang kommunen skulle kunna ta i förverkligandet av en skidtunnel.

Har du synpunkter, frågor eller funderingar?

Om du saknar svar på någon fråga, om du har frågor eller funderingar om projektet Stockholm skicenter, kan du ställa din fråga till oss i projektet. Kontaktuppgifter till oss hittar du till höger på denna sida.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Bo & bygga