Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Dialog om Storvreten

Storvreten. Foto.

Storvreten byggdes för ungefär 50 år sedan. Nu är området i behov av förnyelse med möjlighet till fler nybyggda bostäder, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler.

Innan detaljplaneringsarbetet kan göras på ett mer samlat sätt tar kommunen  fram en strukturplan som visar vägen mot en långsiktig utveckling av området.

Synpunkter och påverkansmöjligheter inför förslaget

Inför arbetet med strukturplanen har kommunen bland annat genomfört en medborgardialog och träffat fokusgrupper med bland annat hyresgäster, skolbarn, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Syftet var att undersöka vilka platser som boende tycker ska bebyggas de närmaste tio åren, särskilt med fokus på centrumområdet på Storvretsvägen och vilka områden som är viktiga att bevara. Och om hur Storvreten kan förbindas bättre med Tumba Centrum och vilken service och vilket utbud som området kan kompletteras med.

Förutom ovanstående dialog och fokusgrupper har alla som bor i Storvreten haft möjlighet att påverka underlaget genom att lämna synpunkter och delta i stadsvandringar. Totalt deltog 126 invånare från Storvreten i dialogen. Du hittar en sammanfattning av dialogen i ett pdf-dokument på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bo & bygga