Stäng meddelande

Framtid för Alby - utvecklingsprogram

Efter en omfattande dialog med Albyborna beslutade kommunfullmäktige år 2009 om ett utvecklingsprogram för ett långsiktigt hållbart Alby. I programmet står vad vi i kommunen vill satsa på i Alby inom 30 år.

Syftet med ett utvecklingsprogram för Alby är att samordna alla de satsningar som görs i Alby. Kommunen vill skapa ett långsiktigt hållbart Alby som inte bara erbjuder bra bostäder och god kommunal service utan ett område som utvecklas som helhet där arbetslösheten är låg, barn och unga har goda uppväxtvillkor och bebyggelsemiljön är inbjudande.

Kommunen har tagit fram fem huvuduppgifter som vi anser vara viktigast för Albys framtida utveckling.

  1. Skapa en bra uppväxtmiljö för flickor och pojkar
  2. Skapa bättre jobbchanser för kvinnor och män
  3. Förnya stadsmiljön
  4. Utveckla Albys identitet
  5. Pröva nya arbetsformer i kommunen
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Bo & bygga