Störningsinformation:
Delar av e-tjänsterna som rör bygglov och kartbeställningar fungerar inte på grund av tekniskt fel
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ändra användning

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis

· Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang

· Från butik till restaurang eller pizzeria

· Från industrilokal till detaljhandel

· Från bostad till hotell eller kontor

· Från kontor till butik, hotell eller verkstad

· Från lager till stormarknad

· Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet

· Från lokal för verksamhet till soprum

· Från restaurang till kontor

· Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik

· Från sporthall till försäljningslokal/butik.

· Från kontor till vandrarhem.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov men anmälan länk till ansökningsblanketten kan behövas

· Från del av bostad till kontor för egen verksamhet

· Från kök till duschrum

· Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement

· Från bostad till hotell med färre än fem rum/nio platser

· Från butik till frisersalong

· Från förskola till skola

· Från kontor till läkarmottagning (ej intagning)

· Från sommarstuga till helårsbostad

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga