Stäng meddelande

Ändra användning

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis

· Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang

· Från butik till restaurang eller pizzeria

· Från industrilokal till detaljhandel

· Från bostad till hotell eller kontor

· Från kontor till butik, hotell eller verkstad

· Från lager till stormarknad

· Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet

· Från lokal för verksamhet till soprum

· Från restaurang till kontor

· Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik

· Från sporthall till försäljningslokal/butik.

· Från kontor till vandrarhem.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov men anmälan länk till ansökningsblanketten kan behövas

· Från del av bostad till kontor för egen verksamhet

· Från kök till duschrum

· Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement

· Från bostad till hotell med färre än fem rum/nio platser

· Från butik till frisersalong

· Från förskola till skola

· Från kontor till läkarmottagning (ej intagning)

· Från sommarstuga till helårsbostad

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga