Stäng meddelande

Ansökan

Ansökningsblanketten ska lämnas in med underskrift, innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Ladda ned ansökningsblankett här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Bo & bygga