Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur en byggnad är projekterad (planerad) för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsbeskrivning anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, förutsättningar för släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll. 

Brandskyddsdokumentation

Är en relationshandling (hur det blev) för brandskyddsbeskrivningen som lämnas in till slutanmälan. Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat.

Processbild för brandskyddsbeskrivning

Bild: brandexperten.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga