Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF) och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga