Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF) och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga