Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som regnat och snöat ned och som via tak och väggar ska tas om hand via mark och dagvattenbrunnar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga