Stäng meddelande

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som regnat och snöat ned och som via tak och väggar ska tas om hand via mark och dagvattenbrunnar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga