Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga