Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga