Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) innehåller allmänna bestämmelser om hur myndigheter ska handlägga ärenden. Där finns regler om skyldigheten att ge service, rätten att ha tolk, hur man överklagar, med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga