Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Fuktskyddsbeskrivning

En fuktskyddsbeskrivning redovisar de åtgärder som planeras för att säkerställa att en byggnad inte får skador orsakade av fukt. Bör bland annat innehålla information om hur man planerar att undvika att fukt tränger in i konstruktionen, hur man kontrollerar att fukt inte trängt in konstruktionen samt åtgärder vid upptäckt av inträngd fukt etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga