Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Geoteknisk undersökning

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att från, bland annat, borr-prover bestämma egenskaperna hos jord och berg samt att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga