Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Giltighetstid för lov

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du först kontakta din handläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga