Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kulturhistoriskt värde

Med kulturhistoriskt värde menar man de många olika slags värden som förknippas med byggnader och miljöer.

I dokumentvärdet ingår traditionella historiska egenskaper, till exempel byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, personhistoriskt värde och teknikhistoriskt värde.

En byggnads upplevelsevärde handlar om konstnärligt värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde.

I värderingen ingår också begrepp som kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. Självklart finns inte alltid samtliga dessa värden representerade i varje byggnad, men de som finns vägs samman i en kulturhistorisk klassificering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga