Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader och/eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Om en lägeskontroll behöver utföras så anges detta i beslut om startbesked.

Lägeskontroll kan utföras av kommunens Kart- och mätenhet eller annan behörig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga