Stäng meddelande

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används planritningar (sett uppifrån), fasadritningar (sett framifrån) och sektionsritning (i genomskärning).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga