Miljöfarlig verksamhet

Ärenden som rör bygglov och kan innebära miljöfarlig verksamhet ska samordnas mellan bygglovsenheten och miljöenheten så att den som söker får ett samlat svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga