Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Miljöfarlig verksamhet

Ärenden som rör bygglov och kan innebära miljöfarlig verksamhet ska samordnas mellan bygglovsenheten och miljöenheten så att den som söker får ett samlat svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga