Stäng meddelande

Ombyggnad

En ombyggnad definieras i plan- och bygglagen som en ändring av en byggnad som innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden blir förnyad på ett märkbart sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga