Stäng meddelande

Planritning

visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat. Till exempel entréplan, övre plan och källarplan. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga