Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Remiss

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende. 

De vanligaste remissinstanserna vid bygglov

  • Mark- och exploateringsenheten
  • Gata/parkenheten
  • Miljöenheten
  • VA-enheten

Eftersom alla ska få tid att svara på remissen påverkas handläggningstiden. Remisstiden brukar normalt vara tre veckor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga