Stäng meddelande

Sektionsritning

Är en genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas med mått.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga