Stäng meddelande

Solceller, solfångare och solpaneler

Solfångare och solceller är en utvändig ändring av byggnads utseende.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggandens eller områdets karaktär.

Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Solfångare på mark kräver inte bygglov.

Solfångare på bygglovsfri byggnad, ex friggebod, kräver inte bygglov.

Solfångare utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2018
Bo & bygga