Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall behöver du ansöka om startbesked.

Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga