Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tillbyggnad

Tillbyggnader behöver bygglov. Undantagna är de så kallade Attefallsreglerna
och kompletteringsåtgärder utanför planlagt område.

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall tillgänglighetskraven uppfyllas och ej försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga