Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig certifierad person har kunskap om hur en lokal eller bostad kan anpassas till funktionshindrades behov.

Den tillgänglighetssakkunniga kan utföra en del av de kontroller som anges i kontrollplanen.

Boverket har tagit fram föreskrifter för tillgänglighetssakkunniga. Lista på tillgänglighetscertifierade finns på Boverkets hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga