Stäng meddelande

U-värde = värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdel i (W/m2 K)

U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Till skillnad från många andra sammanhang gäller att U-värdet blir allt bättre i takt med att siffran blir lägre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga