Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Varsamhet

Varsamhet är ett av ledorden i plan- och bygglagen vid förändringar av byggnader. Varsamhet är viktig både för husets yttre och husets inre. Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet
finns för alla byggnader oavsett ålder.

Många enskilda byggnader är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får därför enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Det innebär att dessa byggnaders ursprungliga yttre och inre karaktär ska bevaras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga