Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Eldstad

För att få installera en eldstad/kassett måste du lämna in en anmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för att installera en eldstad/rökkanal. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänstenlänk till annan webbplats

 • Situationsplan/tomtkarta
  Utdrag ur kommunens webbkarta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Markera skorstenens placering. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader som påverkas av skorstenens placering ska redovisas. Markera den nya skorstenen tydligt. Måttsätt skorstenens bredd och höjd. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Kaminen och skorstenens placering ska ritas in. Alla berörda plan ska redovisas. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Specifikation/produktblad på eldstad
  En enklare beskrivning med information om eldstaden du vill installera. Oftast går det att ladda hem produktspecifikationer från leverantörens hemsida.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga