Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Inglasning balkong

Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov. Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras enligt gällande brandkrav. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för inglasning av balkong. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Situationsplan i skala 1:400
  Markera aktuella fasader på kartutdraget. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Redovisa alla balkonger och fasader som påverkas av inglasningen. Markera berörda balkonger.Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö

 • Detaljritning
  På föreslagen inglasning, t.ex. ett produktblad. Mer information om detaljritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor får du gärna kontakta oss innan du skickar in ansökan.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga