Stäng meddelande

Komplementbyggnad (anmälan)

Om du ska uppföra en eller flera byggnader för att använda som komplementbyggnad på maximalt 25 m2 på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

Innan du får börja bygga ska du fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för uppförande av komplementbyggnad tillhörande en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens area kan räknas ut. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.*

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdig golvnivå, takvinkel och marknivå vid entréer.

 • Teknisk beskrivning / Konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

  Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga