Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Om du ska uppföra ett nytt en- eller tvåbostadshus krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för att uppföra ett nytt en- eller tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Situationsplan/ Nybyggnadskarta. i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100 
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Mer information om sektionsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Redovisa tomtens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Mer information om markplaneringsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan. 

  Tekniskt samråd
  Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö

  Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga