Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad som omfattas av detaljplan krävs rivningslov. Utanför detaljplanerat område gäller särskilda bestämmelser.

Söka rivningslov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker rivningslov. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan/tomtkarta
  Utdrag ur kommunens webbkarta. Markera objekt som ska rivas. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö

 • Miljöinventering 
  Mer information om miljöinventering finns i Bygglov A-Ö

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under rivningsprocessen.  Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö

 • Ytterligare handlingar kan behövas 
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om rivningslov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan. 

  Vid rivning av en del av en byggnad krävs även:
 • Fasadritning/Foton
  Markera tydligt vilken del av byggnad som ska rivas. 
  Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö

 • Planritning 
  Markera tydligt vilken del av byggnad som ska rivas. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö

  Tekniskt samråd
  Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga