Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Skyltar

Ladda ned riktlinjer för skyltning i Botkyrka kommun.

Söka skyltlov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för skylt. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan/ Tomtkarta i skala 1:400
  Situationsplan/tomtkarta i form av ett kartutdrag. Kartan kan skrivas ut från kommunens webbplats och kan beställas hos Enheten för geografisk information. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Med skylten inritad i skala 1:100 eller lämplig skala som visar tydligt placering omgivning mm. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Detaljredovisning
  Skyltritning i lämplig skala (t.ex. 1:20) med budskap, utseende, mått och annan teknisk information, t.ex. infästningar, ledningsdragning och belysning. Mer information om detaljritning finns i Bygglov A-Ö

 • Kontrollplan
  Som redovisar att skylten uppfyller de tekniska egenskapskraven och kravet på anpassning till byggnaden – att skylten sätts upp på ett varsamt sätt och som inte förvanskar en byggnads historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/ eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga