Stäng meddelande

Tillbyggnad (bygglov)

Om du ska göra en tillbyggnad krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. För att få ett beslut om startbesked kan tekniskt samråd krävas. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för att uppföra en tillbyggnad. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänstenlänk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400 
  Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö

 • Fasadritning i skala 1:100 
  Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100 
  Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.  Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. Mer information om sektionsritning finns i Bygglov A-Ö

 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning finns i Bygglov A-Ö

 • Kontrollplan 
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen.  Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö

 • Ytterligare handlingar kan behövas 
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan. 

  Tekniskt samråd
  Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö

  Utstakning och lägeskontroll kan krävs i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga