Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Plan: Samråd

Här ligger Albytäppan


Förslaget

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete och 20 juni godkände kommunfullmäktige ramavtalet med SHH Bostadsutveckling AB.

Utredningar får nu utvisa om det är möjligt att bygga de ca 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdet som identitetsskapande kvalitét ska utvecklas, och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen.

Vad händer nu?

Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Bo & bygga