Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Rotemannen

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för pågående verksamheter i området. Syftet är också att skapa möjligheter för verksamheterna att utvecklas och att bevara kulturmiljön i området.

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning
Kartbild som visar var Rotemannen ligger

Kartbild som visar var Rotemannen ligger

Bakgrund

Nu prövas planläggning av Rotemannen i Alby. Planen syftar till att trygga förutsättningarna och möjliggöra vidareutveckling av de befintliga verksamheterna i området. Samtidigt ska områdets kulturmiljö bevaras.

2011 hölls samråd för planförslaget. Under länken relaterad dokument kan du ta del av samrådshandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk.

Vad händer nu?

Projektet vilar i avvaktan på ny budget. Det finns inga medel avsatta att driva detta projekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018
Bo & bygga