Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Sämjan 1

En ny detaljplan har tagits fram för Måsens förskola i Norsborg.

Plan: Samråd

Här ligger Sämjan 1


Förslaget

Förskolan Måsen planeras att rivas och en ny detaljplan möjliggör en ny förskola i två våningar. Detaljplanens syfte är även att se över behovet av friyta (lekyta) samt att föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag.

Planområdet ligger i Alby, cirka 500 meter öster om Alby centrum. Nuvarande förskola har plats för cirka 160 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Bakgrund
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj till den 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget och mellan den 19 april och 3 maj 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann laga kraft den 16 juli 2018.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk bedömning av skred.pdf 958.6 kB 2018-06-21 08.40
Granskningsutlåtande.pdf 224.3 kB 2018-06-21 08.40
Planbeskrivning.pdf 451.1 kB 2018-06-21 08.40
Plankarta.pdf 384.6 kB 2018-06-21 08.40
Reviderad dagvattenutredning.pdf 2.2 MB 2018-06-21 08.40
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Bo & bygga