Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Myran 1

Förskolan Myran planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag


Planområdet ligger i Fittja och mitt i Fittjahöjdens park. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

I Fittjahöjdens park pågår planer för upprustning och omformning av parken. Planeringen av förskolans tomt kommer att samspela med dessa upprustningsplaner, så att förskolan blir ett fint inslag i parkmiljön.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga