Postängsvägen - S:t Botvids katolska församling

S:t Botvids katolska församling i södra Fittja växer. Nu prövar kommunen om det går att anlägga en parkering väster om kyrkan för att församlingen ska få bättre möjligheter att ta emot sina många besökare.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas granskning

Bakgrund

Planområdet ligger i Fittja, precis intill Sankt Botvids kyrka. Detaljplan syftar till att göra om en obebyggd gräsplan till parkeringsplats. Från den 7 februari till den 7 mars 2018 hölls samråd för förslaget. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de synpunkter som kom in.

Förslaget

Gräsplanen ligger intill fastigheten Postiljonen 1 där Sankt Botvids kyrka står. Vid de tider då församlingen i Sankt Botvids kyrka har högt besökstryck skapas hinder i området genom felparkerade bilar. En vidgad parkering skulle kunna lösa detta.

Vad händer nu?

Från den 22 mars 2018 till den 12 april 2018 pågår granskning av planförslaget. Under rubriken "Granskningshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Tyck till!


Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 12 april 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_granskning.pdf 600.4 kB 2018-03-22 08.33
Plankarta_granskning_Postängsvägen.pdf 569.3 kB 2018-03-22 08.33
Behovsbedömning.pdf 262 kB 2018-03-22 08.33
Dagvattenutredning.pdf 6.5 MB 2018-03-22 08.33
Geoteknisk bedömning.pdf 15.4 kB 2018-03-22 08.33
Samrådsredogörelse_Postängsvägen.pdf 144.5 kB 2018-03-22 08.33

 

 

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 580.3 kB 2018-02-07 08.38
Plankarta.pdf 454.2 kB 2018-02-07 08.38
Behovsbedömning.pdf 262 kB 2018-02-07 08.38
Dagvattenutredning.pdf 6.5 MB 2018-02-07 08.38
Fastighetsförteckning.pdf 37 kB 2018-02-07 08.38
Geoteknisk bedömning.pdf 15.4 kB 2018-02-07 08.38
Infobrev_samråd.pdf 107.5 kB 2018-02-07 08.38
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga