Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Postängsvägen - S:t Botvids katolska församling

S:t Botvids katolska församling i södra Fittja växer. Nu har en ny detaljplan tagits fram som möjliggör en ny parkering väster om kyrkan. På så sätt ska församlingen få bättre möjligheter att ta emot sina många besökare.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Bakgrund

Planområdet ligger i Fittja, precis intill Sankt Botvids katolska kyrka. Den nya detaljplanen möjliggör att en obebyggd gräsplan görs om till parkeringsplats.

Förslaget

Gräsplanen ligger intill fastigheten Postiljonen 1 där Sankt Botvids kyrka står. Vid de tider då församlingen i Sankt Botvids kyrka har högt besökstryck skapas hinder i området genom felparkerade bilar. En vidgad parkering skulle kunna lösa detta.

Från den 7 februari till 28 februari 2018 hölls samråd för förslaget och mellan den 22 mars och 12 april 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann lagakraft den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 249.7 kB 2018-06-21 08.53
Planbeskrivning.pdf 600.1 kB 2018-06-21 08.53
Plankarta.pdf 569 kB 2018-06-21 08.53
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Bo & bygga