Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande

Talliden 36

Förskolan Tallen i Fittja planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Uppdrag


Planområdet ligger i Fittja, precis intill Tallidsskolan och nära Fittjahöjdens park. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över förskolegårdens storlek samt föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 10 september 2018 till den 1 oktober 2018 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" kan du hitta mer information om projektet. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

 

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 1 oktober 2018. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1.6 MB 2018-09-03 08.18
Plankarta.pdf 534.2 kB 2018-09-03 08.18
Behovsbedömning.pdf 361.5 kB 2018-09-03 08.19
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2018-09-03 08.19
Dagvattenutredning.pdf 4.8 MB 2018-09-03 08.19
Geoteknisk utredning.pdf 2.1 MB 2018-09-03 08.19
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2018
Bo & bygga