Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Talliden 36

Förskolan Tallen i Fittja planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag


Planområdet ligger i Fittja, precis intill Tallidsskolan och nära Fittjahöjdens park. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga