Eriksberg 2:1

Lastplanen som har tidsbegränsad bygglov och arrenderas ut till fastighetsägaren av Kumla gård 1, ska prövas i en detaljplan för att bli en permanent åtgärd.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Karta som visar var planområdet ligger

Bakgrund

Planområdet ligger i Eriksbergs industriområde, i Botkyrka kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan så att lastplanen som ligger i direktanslutning till Kumla gård 1 och har tidsbegränsat bygglov, skulle kunna bli en permanent åtgärd. Lastplanen används av stormarknaden som ligger på Kumla gård 1.

Den aktuella delen av fastigheten 2:1. Fastigheten Eriksberg 2:1 ägs av kommunen idag. I samband med planen skall ägaren till Kumla gård 1 köpa marken där lastplanen planeras.

Vad händer nu?

Från den 16 november 2017 till och med den 30 november 2017 granskades förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden antog förslaget 23 januari 2018 och detaljplanen vann lagakraft den 26 februari 2018.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Eriksberg2_1.pdf 272.6 kB 2017-11-15 14.29
Planbeskrivning_Eriksberg 2-1.pdf 525.2 kB 2017-11-15 14.29
Samrådsredogörelse_Eriksberg 2.1.pdf 85.9 kB 2017-11-15 14.29


Samrådshandlingar


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga