Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Freja 6

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Anemonens förskola i Norsborg.

Plan: Samråd

Här ligger Freja 6


Förslaget

Förskolan Anemonen planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Förslaget till detaljplan syftar även till att se över behovet av friyta (lekyta) samt lösningar för angöring och parkering. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn. För att få tillräckligt med friyta avser kommunen att ca 1800 kvm av Anemonparken ska bli en del av Anemonens förskolegård. Planområdet ligger i Norsborg, cirka 300 meter nordväst om Norsborgs centrum.

Bakgrund
Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av ett flertal förskolor i Botkyrka som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj till den 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget och mellan den 14 februari och den 7 mars 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen vann lagakraft 2018 07 12.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf 259.7 kB 2018-06-21 08.07
Planbeskrivning.pdf 337.8 kB 2018-06-21 08.07
Plankarta.pdf 340.3 kB 2018-06-21 08.07
Reviderad dagvattenutredning.pdf 2.1 MB 2018-06-21 08.07
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Bo & bygga