Idun 6

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Vallmons förskola i Hallunda/Norsborg.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Karta som visar var Idun 6 ligger

Förslaget

Planområdet ligger ca 200 meter norr om Norsborg centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

Samråd för planförslaget hölls från 22 juni 2016 till och med 15 juli 2016. Planförslaget var ute på granskning den 13 april 2017 till den 27 april 2017.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann lagakraft den 7 juli 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Bo & bygga