Störningsinformation:
Eldtomta - vattnet är drickbart igen
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Örtagården 97

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Örtagårdens förskola i Norsborg.

Plan: Samråd

Här ligger Örtagården 97

 

Förslaget

Örtagården planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 130 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Planområdet ligger i Hallunda, ca 1,7 km promenad nordost om Hallunda T-bana och ca 300 meters promenad nordost om busstationen Brunnaskolan. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt att hitta bättre lösningar för angöring och parkering.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj 2017 till 21 juni 2017 hölls samråd för förslagen.

Vad händer nu?

Från den 2 juli till den 24 augusti 2018 granskades planförslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 360.4 kB 2018-07-02 07.11
Planbeskrivning.pdf 302.7 kB 2018-07-02 07.11
Samrådsredogörelse.pdf 132.9 kB 2018-07-02 07.11
Dagvattenutredning .pdf 2.4 MB 2018-07-02 07.11
Trafikbullerutredning.pdf 2.9 MB 2018-07-02 07.11
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Bo & bygga