Slagsta strand

Arbetet fortsätter med den första etappen av en ny attraktiv stadsdel nära vatten i Slagsta strand. I projektet ingår en ny stadsdelspark som kommer att binda samman grönområden.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

Ett detaljplaneprogram för området har tagits fram och har varit på samråd i november 2016. Den 20 juni 2017 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan.

Området för första etappen består idag av en bussterminal, en husbiluppställningsplats, gata och naturmark. Marken ägs i största utsträckning av exploatören och en del av kommunen.

I första etappen prövas nya bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter och en ny förskola intill villaområdet och Korpberget. En stadsdelspark belägen i mitten av området blir stadsdelens mötesplats med ytor för picknic, lek och promenad. Tegelängsvägen rustas upp och får en mer urban karaktär. En ambition är att bostadskvarteren i området ska utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga gränser mellan privat och offentligt rum. Vid sluttningen i södra delen av planområdet prövas högre bebyggelse som trappas ner mot villakvarteren i väst.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Slagsta hamn
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Bo & bygga