Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Fastighetsplaner och tomtindelningar

Fastighetsplaner eller tomtindelningar kunde tidigare upprättas till exempel för att kunna ta ut en gatukostnad eller för att få en bra struktur på fastighetsbildningen. Efter 2 maj 2011 ingår fatighetsplanerna som en del i de detaljplaner som gäller för området.

I Botkyrka finns det cirka 350 fastighetsplaner och tomtindelningar. Under två perioder har kommunen tagit fram fastighetsplaner/ tomtindelningar. De äldsta togs fram under byggnadslagen och oftast direkt efter att en detaljplan fastställts av länsstyrelsen. Huvudskälen till att fastighetsplaner togs fram var för att möjliggöra uttag av gatukostnader och för att få en bra struktur på fastighetsbildningen.

De nyare fastighetsplanerna är gjorda under Plan- och bygglagen som kom 1987 (ÄPBL). Huvudskälet till att ta fram fastighetsplaner under denna period var för att kunna styra en lämplig fastighetsbildning när det bedömts vara svårt att reglera endast i detaljplan.

I Plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 kan man i detaljplanen bestämma fastighetsindelning. Fastighetsplanen har därmed avskaffats som ett eget dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Bo & bygga