Fastighetsplaner eller tomtindelningar kunde tidigare upprättas till exempel för att kunna ta ut en gatukostnad eller för att få en bra struktur på fastighetsbildningen. Efter den 2 maj 2011 ingår fastighetsplanen som en del i detaljplanen. I Botkyrka finns gällande fastighetsplaner och tomtindelningar framför allt i Tumba och Tullinge.