Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen görs när ett speciellt område, eller kommundel behöver belysas ytterligare. En fördjupad översiktsplan är vägledande och görs exempelvis om området står inför större förändringar.

Flera angränsande kommuner kan arbeta fram en gemensam fördjupad översiktsplan för områden som går över kommungränsen. Bland annat har Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun arbetat med en fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan kan ses som kommunens långsiktiga vision och ställningstagande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Bo & bygga