Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. I planbeskedet svarar kommunen på om ett planarbete kommer att starta eller inte. Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt plan- och bygglovtaxan. Kommunen bedömer att det i de flesta fall är olämpligt att ta fram nya detaljplaner som syftar till att möjliggöra enskilda avstyckningar i befintliga villaområden.