Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked.

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att vi måste upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan kan du lämna in en begäran om planbesked. Den ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt innehålla en karta som visar infart samt vad du vill göra. När vi har fått en komplett ansökan ger vi dig planbesked inom 4 månader om vi inte kommer överens om annat. Vårt besked ska vara skriftligt och motiverat. Vi tar ut en avgift för vårt arbete.

Planbeskedet ska innehålla information om kommunen kommer att inleda en planläggning eller inte. Om vi kommer att inleda en planläggning ska det stå i planbeskedet. Då ska det även stå när arbetet beräknas vara klart. Om vi inte kommer att inleda en planläggning ska det stå varför vi inte gör det. Vi tar ut en avgift för arbetet enligt plan- och bygglovtaxan (se menyn till höger). Om det blir aktuellt att ta fram en detaljplan kommer kostnaden för arbetet att tas ut av den som söker. Då kommer ett avtal om plankostnader att skrivas.

Blankett för begäran om planbesked finns att ladda ner under rubriken ”Begära ett planbesked”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Bo & bygga